Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Η προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ), αποτελεί μία βασική προϋπόθεση, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων, την ενεργειακή ασφάλεια και την απεξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Γι’ αυτό και κατέχει πολύ υψηλή θέση στην ιεραρχία των προτεραιοτήτων μας.

Για έναν ενεργοβόρο κλάδο, μάλιστα, όπως η τσιμεντοβιομηχανία, όπου οι δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή αντιπροσωπεύουν το 30%-40% του συνολικού κόστους, είναι και επιτακτική ανάγκη, αφού συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

Ήδη, ο κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας, που έχει δεσμευτεί να επενδύσει στην καινοτομία, έχει πετύχει πολλά πράγματα στον τομέα αυτό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαχρονική μείωση της κατανάλωσης τόσο της θερμικής (κατά 18% από το 1990), όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας (κατά 10% από το 1990), με επενδύσεις σε:

  • Ψύκτες κλίνκερ εσχάρας
  • Ασβεστοποιητές
  • Νέους καυστήρες
  • Αυτόματα συστήματα λειτουργίας και ποιοτικού ελέγχου
  • Κατακόρυφους μύλους άλεσης τσιμέντου
  • Δυναμικούς διαχωριστές
  • Κινητήρες μεταβλητών στροφών
  • Αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτροστατικών φίλτρων με σακόφιλτρα.

Εμείς, χάρη σε όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε έγκαιρα, όπως αποτυπώνονται και στην ενεργειακή πολιτική του κλάδου τσιμέντου Ελλάδας, είμαστε μία από τις πρώτες βαριές βιομηχανίες που έλαβαν πιστοποίηση για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001), που έχει εγκατασταθεί στα εργοστάσια Καμαρίου, Ευκαρπίας και Δρεπάνου.

Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Συνεπεξεργασία

Παραγωγή Σύνθετων Τσιμέντων

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies