ΥΑΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

BEST

Όταν, το 2012, ξεκίνησε η συνεργασία μας με τις ομάδες BESΤ, διακρίναμε μία μοναδική ευκαιρία: να δημιουργήσουμε και να κτίσουμε, για τους φοιτητές, μία σειρά σεμιναρίων σχετικά με τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Η ανάγκη για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας προέκυψε από τη διαπίστωση ότι οι σπουδαστές δεν λάμβαναν τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια για σχετικά θέματα στο πλαίσιο των σπουδών τους, παρά το γεγονός ότι αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για τη βιομηχανία. Αυτό είχε ως συνέπεια να έχουν έλλειμα σε πολύτιμες δεξιότητες και γνώσεις αναφορικά με την άσκηση του επαγγέλματός τους και, κυρίως, στο πώς αυτές εφαρμόζονται στον εργασιακό χώρο.

Εμείς ανταποκριθήκαμε με μεγάλη χαρά, αλλά και ευθύνη, στην πρόκληση αυτή: δημιουργήσαμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο κατάρτισης, αξιοποιώντας το υψηλότατο επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτουμε και εφαρμόζουμε ως προς την ασφαλή εργασία. Είμαστε, μάλιστα, η πρώτη ελληνική βιομηχανία που σχεδίασε και υλοποιεί ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με την πρόθυμη εθελοντική ενασχόληση 45 στελεχών της, σε ρόλο εκπαιδευτών.

Η δράση ξεκίνησε μετά από αίτημα του προεδρείου της BEST της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ υλοποιείται, πλέον, και με τις ομάδες BEST του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι, δε, ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των φοιτητών, δεδομένου ότι τους δίνει την ευκαιρία να εκπαιδεύονται επί τόπου, στους χώρους εργασίας, από ειδικά καταρτισμένα στελέχη και εξωτερικούς ομιλητές.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών εντός ενός ακαδημαϊκού έτους και εκπονείται σε τρεις φάσεις, κάθε μία από τις οποίες ολοκληρώνεται μέσα σε δύο ημέρες, στα εργοστάσιά μας, στο Δρέπανο, την Ευκαρπία και το Καμάρι.

Οι φοιτητές επισκέπτονται τους χώρους των εργοστασίων προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την παραγωγική διαδικασία και την εφαρμογή των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και τις μεθόδους προστασίας του περιβάλλοντος.

Σημαντικό ρόλο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία διαδραματίζουν και τα ειδικά εργαστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές καλούνται να εκτιμήσουν τους κινδύνους και να οργανώσουν σχέδια ασφαλούς εργασίας πάνω σε συγκεκριμένα σενάρια. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης καθώς και ενημερωτικό υλικό.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Συνολικά, με τη συμπλήρωση πέντε ακαδημαϊκών ετών, το πρόγραμμα μετρά 1077 φοιτητές, περισσότερες από 30.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης και 45 εκπαιδευτές-στελέχη μας.

Η BEST (Board of European Students of Technology), αποτελεί την οργάνωση φοιτητών τεχνολογικών σπουδών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και πολυτεχνεία, που αριθμεί περισσότερα από 3.300 μέλη σε 33 χώρες.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies