ΥΑΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ασφάλεια στο Σπίτι» Ένα δίχτυ Προστασίας για τα Παιδιά μας!

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα: στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, περίπου 500.000 παιδιά τραυματίζονται κάθε χρόνο. Πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα συμβαίνουν επειδή, σε οικείους χώρους, είναι πολύ εύκολο να αποσπαστεί η προσοχή και να μειωθεί η εγρήγορση των παιδιών. Παράλληλα, και οι γονείς δεν είναι πάντα ανάλογα ευαισθητοποιημένοι ώστε να έχουν την κατάλληλη συμπεριφορά. Και τα δύο θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τη σωστή εκπαίδευση και τη λήψη μέτρων.

Σε αυτήν την ανάγκη απαντά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Ασφάλεια στο Σπίτι», που στοχεύει στη δημιουργία μίας ευρύτερης κουλτούρας η οποία να εξασφαλίζει, κατά το δυνατόν, την ασφαλέστερη διαβίωση των παιδιών και να τα μετατρέψει μελλοντικά σε υπεύθυνους πολίτες. 

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2012 από εργαζόμενους στον Τιτάνα και στη θυγατρική μας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ» και σήμερα γνωρίζει μεγάλη επιτυχία σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια. Μέχρι τώρα, με την ακούραστη εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων μας, έχουν διοργανωθεί 551 ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, τις οποίες έχουν παρακολουθήσει 70.086 μαθητές.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, γίνεται επισήμανση μη ασφαλών καταστάσεων με παράλληλη παρουσίαση ασφαλών πρακτικών και ακολουθεί συζήτηση η οποία βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τα ατυχήματα, καθώς και των τρόπων αποφυγής τους.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τρία επίσης σημαντικά εργαλεία, που διευκολύνουν την εφαρμογή του και καλύπτουν όλα, σχεδόν, τα θέματα της ασφαλούς διαβίωσης στους χώρους όπου συχνάζουν παιδιά:

  • Το βιβλίο «Ασφάλεια στο σπίτι» που διανέμεται σε όλους τους συμμετέχοντες,
  • Το διαδραστικό παιχνίδι «Αποστολή: Ασφάλεια στο Σπίτι»,
  • Την ιστοσελίδα www.safetyathome.gr όπου μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες και να παίξει το παιχνίδι.
Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies