Αειφόρος Δόμηση

Το τσιμέντο και το τελικό προϊόν του, το σκυρόδεμα, είναι ευέλικτα, ανθεκτικά, οικονομικά υλικά και εξοικονομούν ενέργεια, ανταποκρινόμενα, έτσι, σε πολλαπλές σύγχρονες ανάγκες.

Το σκυρόδεμα μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, επιτρέποντας μεγάλη ελευθερία στον σχεδιασμό και ποικιλία στις εφαρμογές. Με άλλα λόγια,  οικοδομεί κυριολεκτικά τα θεμέλια των ευρωπαϊκών «έξυπνων πόλεων» του μέλλοντος.

Από τη σκοπιά της απόδοσης σε όλη τη διάρκεια ζωής μίας κατασκευής, από την εξόρυξη πρώτων υλών, την κατασκευή και τη χρήση, μέχρι την τελική διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής, τα οφέλη του τσιμέντου και του σκυροδέματος είναι προφανή:

  • Το σκυρόδεμα είναι το οικονομικότερο δομικό υλικό.

  • Η παραγωγή τόσο του έτοιμου σκυροδέματος, όσο και του τσιμέντου, απελευθερώνει σημαντικά χαμηλότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), σε σύγκριση με την παραγωγική διαδικασία άλλων δομικών υλικών.    

  • Το σκυρόδεμα έχει, επίσης, τη δυνατότητα να απορροφά και να δεσμεύει CO₂ (ενανθράκωση) κατά τη διάρκεια της ζωής του ειδικότερα κατά το στάδιο της κατεδάφισης.

  • Τα συστατικά τους μπορούν να ανακυκλωθούν στην παραγωγή σκυροδέματος, αλλά και τσιμέντου.

  • Η θερμοχωρητικότητα του σκυροδέματος διασφαλίζει σταθερές θερμοκρασίες εντός των κτιρίων, εξισορροπώντας τις θερμοκρασιακές μεταβολές και, συνεπώς, την ενέργεια που απαιτείται για θέρμανση και ψύξη. Δεδομένου ότι η χρήση ενέργειας στα κτίρια αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, η αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα βελτιώνει το συνολικό αποτύπωμα του προϊόντος σε ολόκληρο τον πολυετή κύκλο ζωής του.

  • Η απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα από τη μεταφορά του σκυροδέματος είναι χαμηλή, αφού κατά κανόνα οι μονάδες παραγωγής σκυροδέματος βρίσκονται κοντά στα σημεία σκυροδέτησης.

Αειφόρος Δόμηση

Ανθεκτικές Κατασκευές

Χρήση Εναλλακτικών Πρώτων Υλών και Καυσίμων

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies