Ανθεκτικές Κατασκευές

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και άλλες φυσικές καταστροφές, θα επιφέρουν τρομακτικές επιπτώσεις, τις οποίες η κοινωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσει μέσω της κατασκευής ανθεκτικών νέων κτιρίων και υποδομών.

Το τσιμέντο και το σκυρόδεμα μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά σε αυτήν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι κατασκευές από σκυρόδεμα, που είναι υλικό μεγάλης ανθεκτικότητας, μπορούν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και περιουσία και το περιβάλλον.

Κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία καθώς και γέφυρες, δρόμοι και φράγματα, σωστά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, προσφέρουν λύσεις, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές, λόγω της ανθεκτικότητας και της μεγάλης διάρκειας ζωής του σκυροδέματος.

Προστασία της ανθρώπινης ζωής & περιουσίας.

Το σκυρόδεμα προσφέρει ασφαλές περιβάλλον και προστασία από πλημμύρες και πυρκαγιές, που ολοένα αυξάνουν ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής (π.χ. παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας προκαλούν πυρκαγιές, πυκνή και συνεχής βροχόπτωση οδηγεί σε πλημμύρες). Επιπλέον, διασφαλίζει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και καθαρού, ασφαλούς πόσιμου νερού, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και η συλλογή και αποθήκευση νερού είναι δύο περιοχές στις οποίες οι κατασκευές από σκυρόδεμα προσφέρουν λύσεις, όπως π.χ. με έργα προστασίας των ακτών, αποθηκευτικά φράγματα και δεξαμενές, διαχείριση του νερού της βροχής, του πόσιμου νερού και των λυμάτων, καθώς και έργα αποστράγγισης.

Αειφόρος Δόμηση

Ανθεκτικές Κατασκευές

Χρήση Εναλλακτικών Πρώτων Υλών και Καυσίμων

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies