Χρήση Εναλλακτικών Πρώτων Υλών και Καυσίμων

Η αξιοποίηση εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων στην παραγωγή τσιμέντου, αποτελεί εξαιρετικό δείγμα βιομηχανικής συμβίωσης και επωφελή λύση στο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων.

Αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας που συνολικά προωθεί τη μείωση των αποβλήτων, αλλά και την επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

Χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών.

Με τη χρήση τους εξοικονομούνται φυσικοί, μη ανανεώσιμοι πόροι. Πρόκειται, κυρίως, για παραπροϊόντα και απόβλητα άλλων κλάδων, όπως: ιπτάμενη τέφρα, τέφρα πυθμένα από τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, σκωρία υψικαμίνων, απολεπίσματα εξέλασης σιδήρου, απόβλητα ανακύκλωσης γυαλιού, χώματα εκσκαφών, υλικά κατεδαφίσεων και υπολείμματα παραγωγής σκυροδέματος.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε μία καινοτόμο λύση:  την ανακύκλωση της περίσσειας σκυροδέματος και αποβλήτων κατεδάφισης στην παραγωγή τσιμέντου, που δίνει το μήνυμα ότι τα κτίρια και το σκυρόδεμα είναι ανακυκλώσιμα. Ας σημειωθεί ότι τα υλικά αυτά στην υπόλοιπη Ευρώπη χρησιμοποιούνται μόνο ως αδρανή για την κατασκευή δρόμων.

Ήδη οι επιστροφές σκυροδέματος από τις μονάδες της θυγατρικής μας εταιρίας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ», οι οποίες θα οδηγούνταν σε ταφή, τώρα αξιοποιούνται στην παραγωγή τσιμέντου ως εναλλακτικές πρώτες ύλες.

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Με τη χρήση τους στον κλίβανο παραγωγής κλίνκερ (τεχνολογία συμπληρωματική, και όχι ανταγωνιστική, της ανακύκλωσης), αξιοποιούνται:

  • Τόσο τα απόβλητα που θα οδηγούνταν σε ταφή,  ανακτώντας την περιεχόμενη ενέργειά τους
  • Όσο και τα υλικά που ενσωματώνονται στη δομή του κλίνκερ σε μη υδατοδιαλυτή μορφή, αποφεύγοντας, έτσι, την παραγωγή αποβλήτων ή υπολειμμάτων.

Τα εναλλακτικά καύσιμα κατά κανόνα περιέχουν σημαντικό ποσοστό βιομάζας, που επιφέρει μείωση των εκπομπών CO₂.

Σε αυτά περιλαμβάνονται: το δευτερογενές (στερεό ανακτηθέν) καύσιμο (SRF, RDF), η αποξηραμένη ιλύς μονάδων βιολογικού καθαρισμού, τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα αναμεμιγμένα με πριονίδι, τα χρησιμοποιημένα λάδια και λιπαντικά, τα υπολείμματα ανακύκλωσης συσκευασιών, το χαρτί, το ξύλο, το πριονίδι, τα υφάσματα, η βιομάζα από αγροτικά και δασικά υπολείμματα, οι ζωοτροφές και τα οργανικά απόβλητα όπως πλαστικά, τα ελαστικά οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους κ.λπ.

Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων ακολουθεί συγκεκριμένα υψηλά πρότυπα, τα οποία έχουν σκοπό την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού μας και την τήρηση των περιβαλλοντικών ορίων και των ποιοτικών προδιαγραφών των προϊόντων μας.

Τα εναλλακτικά καύσιμα ελέγχονται τόσο κατά την παραγωγή τους όσο και κατά την παραλαβή τους στα εργοστάσια τσιμέντου.

 

Αειφόρος Δόμηση

Ανθεκτικές Κατασκευές

Χρήση Εναλλακτικών Πρώτων Υλών και Καυσίμων

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies