Νέα και Δελτία Τύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε συγκεκριμένα δελτία τύπου ή νέα μας.
Εναλλακτικά, μπορείτε να τα δείτε ανά έτος.

 

31/07/2019

ΤΙΤΑΝ: Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2019

23/07/2019

Εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, μέσω της TITAN Cement International SA, στα Χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων

18/07/2019

ΤΙΤΑΝ: Αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης της TITAN Cement International SA

04/07/2019

Ανακοινώσεις ΜSCI, FTSE Russell και του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την ένταξη σε δείκτες των μετοχών της TITAN Cement International SA και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

18/06/2019

ΤΙΤΑΝ Ανακοίνωση - Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της TITAN Cement International SA προς τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

10/06/2019

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουνίου 2019

23/05/2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2019

15/05/2019

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών

16/04/2019

ΤΙΤΑΝ Ανακοίνωση – Νέα Δημόσια Πρόταση από την TITAN Cement International, με στόχο τη διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ πρωτογενώς στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων

27/03/2019

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2018

21/03/2019

Αποτελέσματα Έτους 2018

3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 38

Σελίδα 8 από 38

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies