Νερό

Η παραγωγή τσιμέντου απαιτεί την κατανάλωση νερού σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας όπως, για παράδειγμα, στην ψύξη των καυσαερίων των κλιβάνων και των μύλων τσιμέντου, στην ψύξη των μηχανημάτων, στην καταστολή της διάχυτης σκόνης κ.λπ.

Οπότε, βασικός μας στόχος είναι να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την άσκοπη κατανάλωσή του.

Ένας πολύ αποδοτικός τρόπος είναι η ανακύκλωση του νερού μέσω κλειστού κυκλώματος ή/και δεξαμενών πρωτοβάθμιας επεξεργασίας (καθίζησης).

Τα εργοστάσιά μας στην Ελλάδα πρωτοστατούν στην προσπάθεια αυτή και ήδη εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κατανάλωσης του νερού, με σκοπό την παρακολούθηση και αναφορά του ισοζυγίου κατανάλωσης νερού σε κάθε μονάδα, με:

  • Μετρητές παρακολούθησης όλων των κρίσιμων καταναλώσεων.

  • Αντικατάσταση των δικτύων νερού των εργοστασίων.

  • Αυτοματισμούς που επιτρέπουν τη μέγιστη ανακύκλωση.

  • Σταθερό δίκτυο διαβροχής για την καταστολή της διάχυτης σκόνης.

  • Αποδοτικά συστήματα ψεκασμού νερού στην παραγωγική διαδικασία.

  • Συλλογή και επαναχρησιμοποίηση όμβριων υδάτων.

Αέριες Εκπομπές

Βιοποικιλότητα

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies