Βιοποικιλότητα

Γενικά οι εξορύξεις, η ηχορύπανση, οι δονήσεις και η σκόνη που προκύπτουν από μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες, έχουν συμβάλει στη μείωση του αριθμού ειδών πανίδας και χλωρίδας.

 • Η προστασία της Βιοποικιλότητας.

  Αποτελεί μία σημαντική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, άρα, μία ακόμα προτεραιότητά μας. Γι’ αυτό, υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις για την προστασία των οικοσυστημάτων στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε ή που γειτνιάζουν με αυτές και όπου υπάρχουν απειλούμενα ή προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας.

  Υπηρετώντας τη διαχρονική μας δέσμευση για υπεύθυνη και βιώσιμη επιχειρηματική πρακτική, αξιοποιούμε διεθνή εργαλεία και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), σχετικά με τη διαχείριση της βιοποικιλότητας.

  περισσότερα
 • Η Αποκατάσταση των Λατομείων μας.

  Η προστασία της βιοποικιλότητας σε λατομεία και ορυχεία, είναι εξίσου σημαντική. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αθήνας και Ιωαννίνων και με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ), αναπτύσσουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένες μελέτες. Οι μελέτες αυτές γίνονται με βάση διεθνή πρότυπα και εργαλεία και συμβάλλουν στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα.

  Όσο αφορά στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος των λατομείων, προσπαθούμε να εφαρμόζουμε συνεχώς προηγμένες τεχνικές, όπως: αποκατάσταση πολλαπλών βαθμίδων, αποκατάσταση εκσκαφών με τη μέθοδο της λιμνοδεξαμενής και αποκατάσταση κατακόρυφων πρανών με τη μέθοδο της υδροσποράς.

  περισσότερα
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies