Βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών

Ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος στην Ελλάδα στο εργοστάσιο Ευκαρπίας

  

Ένας καινοτόμος κήπος που «παρακολουθεί» την κλιματική εξέλιξη –ο πρώτος στην Ελλάδα και ένας από τους τρεις που δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενείται από τον Δεκέμβριο του 2020 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ, στην Ευκαρπία.

Οι Φαινολογικοί Κήποι δίνουν τη δυνατότητα παρατήρησης και μελέτης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς φαίνεται να υπάρχει μετατόπιση της έναρξης των βιολογικών γεγονότων, αλλά και μεταβολή στη διάρκειά τους. Οι αλλαγές αυτές στην εποχική δραστηριότητα των φυτών από χρόνο σε χρόνο αποτελούν έναν ευαίσθητο αλλά απόλυτα ορατό δείκτη αλλαγών στη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Μετά το εργοστάσιο του Τιτάνα και την εγκατάσταση 2 ακόμη τέτοιων κήπων στη Θεσσαλονίκη, η εφαρμογή της γνώσης αυτής αναμένεται να μεταφερθεί και σε άλλους ιδιωτικούς κήπους ή κήπους ιδιωτικών φορέων που είναι επισκέψιμοι από το κοινό ή σε χώρους πρασίνου που αποτελούν μέρος οικονομικής δραστηριότητας (δηλαδή χώροι στάθμευσης σε εμπορικά κέντρα, εκθεσιακοί χώροι κ.λπ.), αλλά και σε δημόσιους αστικούς χώρους πρασίνου.

Στο εργοστάσιο Ευκαρπίας, σε έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων, φυτεύτηκαν 100 δέντρα και θάμνοι της Μεσογείου από 20 διαφορετικά είδη. Ο κήπος θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και στη συνέχεια. Για τουλάχιστον 10 χρόνια, οι ερευνητές θα καταγράφουν με συστηματικό τρόπο δεδομένα τα οποία θα συνεισφέρουν στη γνώση γύρω από την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και την ανάσχεσή της.

Το πρόγραμμα του Φαινολογικού Κήπου περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός του εργοστασίου Θεσσαλονίκης για πολίτες και μαθητές σχολείων προκειμένου, μέσα από τη βιωματική συμμετοχή στη δράση καταγραφής, να ενισχυθεί η γνώση και η ευαισθητοποίησή τους απέναντι στο αστικό πράσινο και τον ρόλο του στον αστικό χώρο, καθώς και στην καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων και της διαχείρισης της αλλαγής του κλίματος.

Επιστημονικά υπεύθυνο για το συγκεκριμένο έργο, που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE CliVUT της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο ΤΙΤΑΝ ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του ΑΠΘ, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για τον μετριασμό και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεργατικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει και οι οποίες εστιάζουν στην αντιμετώπιση διεθνών και τοπικών προκλήσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα LIFE CliVUT θα αναπτυχθεί σε τέσσερις πόλεις της ΕΕ έως το 2023 και προβλέπει τη φύτευση 10.000 νέων δένδρων και θάμνων σε πιλοτικές περιοχές και την αντικατάσταση 8.000 υφιστάμενων δένδρων και θάμνων με είδη υψηλότερης κλιματικής αξίας. Το πρόγραμμα, το οποίο θα συμβάλει στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπει στη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 168.000 τόνους ετησίως και στην αύξηση της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στα δένδρα κατά περίπου 42.000 τόνους.

Επιπλέον, αναμένεται ότι θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 2.000 MW/έτος και των θερμοκρασιών στους νέους αστικούς χώρους πρασίνου που θα δημιουργηθούν, κατά 4-5°C. Η συνέργεια ΤΙΤΑΝ και ΑΠΘ για τη δημιουργία του πρώτου Φαινολογικού Κήπου της Ελλάδας διακρίθηκε στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Bravo Sustainability Week 2021.

Ο Κώστας Νικολάου, Διευθυντής του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας ανέφερε τα εξής: «Έχουμε τη μεγάλη χαρά να συμπράττουμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του πρώτου Φαινολογικού Κήπου στην Ελλάδα που φιλοξενείται στο εργοστάσιό μας στην Ευκαρπία. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο φέρνει κοντά την επιστημονική τεχνογνωσία, με την εταιρική υπευθυνότητα και την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα τη νέα γενιά, με στόχο μαζί να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στον Τιτάνα είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Γι’ αυτό επιδιώκουμε ουσιαστικές συνεργασίες και δράσεις όπως αυτή, που ταυτίζονται απόλυτα με τους υψηλούς στόχους περιβαλλοντικής αριστείας και τις δεσμεύσεις μας για χαμηλές εκπομπές άνθρακα, με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.»

Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023.

Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό βίντεο από τη φύτευση.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου.

 

 

Επιστροφή

Δράσεις και Πρωτοβουλίες για τις Τοπικές Κοινωνίες

Αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας. Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμβολή μας προς τις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies