Πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ/Titan Cement International SA στον ιστότοπο www.titan-cement.com

For information about TITAN Group/Titan Cement International SA, please visit www.titan-cement.com

Ο ΤΙΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βρίσκεστε στην ιστοσελίδα των δραστηριοτήτων του Τιτάνα στην Ελλάδα, ενός από τους κορυφαίους παραγωγούς τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ετοίμων ξηρών κονιαμάτων, που από το 1902, έχει συνδέσει την ιστορία του με την ιστορία της χώρας.

Δράσεις και Πρωτοβουλίες για τις Τοπικές Κοινωνίες

Αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας. Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμβολή μας προς τις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies