Βιοποικιλότητα

Λατομείο ασβεστόλιθου Άρτιμες στο Δρέπανο Αχαΐας

Για την καταγραφή της βιοποικιλότητας στην περιοχή του λατομείου ασβεστόλιθου Άρτιμες, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη μελέτη από τον Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 
Στόχος της ήταν η  πλήρης αποκατάσταση του λατομείου, παράλληλα με τη λειτουργία του, της φυσικής διαδοχής και της φυτικής ποικιλότητάς του, με οικοσύστημα αναφοράς τη χλωρίδα της περιβάλλουσας περιοχής.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης, συνεχίζεται η ορθή πρακτική αποκατάστασης με τη μέθοδο των βαθμίδων, αποφεύγοντας τη χρήση ξενικών προς την περιοχή ειδών και επιλέγοντας κυρίαρχα φυτικά είδη της Μεσογειακής βλάστησης.
 
Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του λατομείου πάνω από 300.000 δενδρύλλια και φυτά, τα οποία καλλιεργούνται στα φυτώριά μας.
 
Η μελέτη αυτή αποτέλεσε την πρώτη σχετική μελέτη στα λατομεία μας στην Ελλάδα και τα αποτελέσματά της αποτελούν πρόδρομο για επόμενες μελέτες διαχείρισης της βιοποικιλότητας.
Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies