Βιοποικιλότητα

Ορυχεία εξόρυξης ποζολάνης στην Ξυλοκερατιά Μήλου και την Άψαλο Πέλλα

Μαυροπετρίτης © Παύλος Ανδριόπουλος

Μικρή κίτρινη ορχιδέα © Πηνελόπη Δεληπέτρου

Μεσογειακή χελώνα © Χλόη Αδαμοπούλου

Οχιά της Μήλου © Χλόη Αδαμοπούλου

Σταχτομυγοχάφτη © Παύλος Ανδριόπουλος

Σολένοψις η λαυρεντία © Πηνελόπη Δεληπέτρου

Οι τοπικές μελέτες για την προστασία της βιοποικιλότητας στα ορυχεία εξόρυξης ποζολάνης στην Ξυλοκερατιά Μήλου και την Άψαλο Πέλλας, έχουν ολοκληρωθεί.

Η μελέτη της Μήλου αφορούσε σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως Ζώνες Natura, στις οποίες διαβίωναν προστατευόμενα  είδη όπως η οχιά της Μήλου (Macrovipera schweizeri) και ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), στη στεριά και η φώκια Monachus monachus, στη θάλασσα.

Η μελέτη της Αψάλου αφορούσε σε «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» για την προστασία της ορνιθοπανίδας.

Η υλοποίηση αυτών των δύο μελετών έγινε από εμάς, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση των τοπικών σχεδίων δράσης.

 

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies