Βιοποικιλότητα

Επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης στο λατομείο ασβεστόλιθου Καμαρίου και στο ορυχείο αργίλου Λούτσας-Ρέμερι

Η επικαιροποίηση των μελετών αποακατάστασης των λατομείων Καμαρίου και Λούτσας-Ρέμερι, ήταν επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις στη βιοποικιλότητα.

Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης, συνεχίζεται η πρακτική αποκατάστασης, αποφεύγοντας τη χρήση ξενικών προς την περιοχή ειδών και επιλέγοντας κυρίαρχα φυτικά είδη της περιοχής.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies