Βιοποικιλότητα

Λατομείο αδρανών υλικών στον Ξηρόκαμπο Λέρου

Φρυγανοτσίχλονο ©Γιώργος Αλεξανδρής/Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Σπιζαετός ©Νίκος Σαμαριτάκης/Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη βιοποικιλότητας στο λατομείο αδρανών υλικών στον Ξηρόκαμπο Λέρου, που βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή.

Μέσω της μελέτης, θα καταγραφούν τα είδη υψηλής προτεραιότητας και θα προσδιοριστούν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα και οι ορθές πρακτικές για την αποκατάσταση του λατομείου.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies