Βιοποικιλότητα

Ορυχείο εξόρυξης αδρανών υλικών στον Λατζιμά Ρεθύμνου

Βραχοκιρκίνεζο ©Γιώργος Αλεξανδρής/Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ

Γαλαζοκότσυφας ©Γιώργος Αλεξανδρής/Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Πετρίτης ©Πέτρος Τσακμάκης/Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Βραχοκιρκίνεζο ©Γιώργος Αλεξανδρής/Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, έχουμε αναπτύξει τοπικό σχέδιο δράσης που έχει ως στόχο να αναγνωριστούν τα σημαντικότερα στοιχεία βιοποικιλότητας στην περιοχή εξόρυξης, στον Λατζιμά Ρεθύμνου, καθώς και σε περιμετρική ζώνη ενός χιλιομέτρου γύρω από αυτήν.

Στη συνέχεια, το σχέδιο προβλέπει ότι πρέπει να καθοριστούν οι ενδεδειγμένες κατευθύνσεις για τη διαχείριση της περιοχής, προς όφελος της τοπικής βιοποικιλότητας.

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης είναι σήμερα σε εξέλιξη.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies