Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε.

Η ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, ετοίμου σκυροδέματος και άλλων δομικών υλικών, καθώς και στην εκμίσθωση εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναλαμβάνει επίσης την κατασκευή και εκμετάλλευση μηχανημάτων και εγκαταστάσεων ενσάκκισης, αποθήκευσης και μεταφοράς των παραπάνω υλικών, ενώ στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται ακόμα η απόκτηση και εκμετάλλευση λατομείων, η εμπορία αδρανών και άλλων δομικών υλικών, καθώς και η παραγωγή και εμπορία ασφάλτου και ασφαλτομιγμάτων.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 2491701000
Α.Φ.Μ.: 094496596
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 
Οικονομικά στοιχεία
 
 
email: main@titan.gr Χαλκίδος 22Α & Δοξαρά, 111 43 Αθήνα, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies