Οικονομικές Καταστάσεις

Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε.

Η Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. σκοπό έχει την ίδρυση λατομείου στη θέση «Κορυφή» ή «Μύτη» της Κοινότητας Ταγαράδων Νομού Θεσσαλονίκης, σε έκταση ιδιοκτησίας της Κοινότητας Ταγαράδων, την οποία η τελευταία εισφέρει κατά χρήση στην Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων A.E. Η εταιρία σκοπεύει στην εκμετάλλευση των προϊόντων του υπεδάφους της παραπάνω έκτασης, με την επεξεργασία ή μετατροπή των ορυκτών και την παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων -πρωτογενών και δευτερογενών- στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις, καθώς και με την εμπορία τους, επεξεργασμένων ή μη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57790304000
Α.Φ.Μ.: 094374440
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Οικονομικά στοιχεία

email: main@titan.gr Δήμος Θέρμης, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies