Οικονομικές Καταστάσεις

ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε.

Η ΚΤΗΜΕΤ A.E., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών τίτλων, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή τα διεθνή χρηματιστήρια. Η ΚΤΗΜΕΤ A.E. αναλαμβάνει επίσης την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και την αναπαλαίωση διατηρητέων κτισμάτων. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνεται, τέλος, η απόκτηση και εκμετάλλευση μεταλλείων και ορυχείων.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 058716104000
Α.Φ.Μ.: 999720175
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Οικονομικά στοιχεία
 
email: main@titan.gr Μητροπόλεως 75, 546 22 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies