Οικονομικές Καταστάσεις

ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ Εμπορική Διεθνής Α.Ε.

Η ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ Εμπορική Διεθνής Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εξαγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία τσιμέντου και άλλων οικοδομικών υλικών στο εξωτερικό, καθώς και στην ίδρυση, εκμετάλλευση και εκμίσθωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγκαταστάσεων για τις παραπάνω εργασίες. Στις δραστηριότητες της ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ Εμπορική Διεθνής A.E. περιλαμβάνονται επίσης η ναύλωση πλοίων και εξοπλισμού ξηράς για τη μεταφορά τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται με την κατασκευή ή μίσθωση πλοίων και εξοπλισμού μεταφοράς και αποθήκευσης τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 849901000
Α.Φ.Μ.: 094316424
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 
Οικονομικά στοιχεία
 
 
email: main@titan.gr Χαλκίδος 22Α & Δοξαρά, 111 43 Αθήνα, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies