Οικονομικές Καταστάσεις

Πορφυρίων Α.Ε.

Η Πορφυρίων Α.Ε. δραστηριοποιείται στην κατασκευή και διαχείριση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και σταθμών παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλαμβάνει επίσης την παραγωγή και εμπορία τσιμέντου και λοιπών δομικών υλικών, ειδών ασφαλτοποιίας και ασβεστοποιίας, ενώ στον σκοπό της εντάσσονται η εκμετάλλευση λατομείων, η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών και οικοδομικών εργασιών και η μεταφορά εμπορευμάτων. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της Πορφυρίων Α.Ε., τέλος, περιλαμβάνονται η διαχείριση μηχανημάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και η παραγωγή και εκμετάλλευση μεταλλικών κατασκευών.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 8028601000
Α.Φ.Μ.: 998381570
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 
Οικονομικά στοιχεία

 

email: main@titan.gr  Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies