Οικονομικές Καταστάσεις

Αρκτιάς Α.Ε.

Η Αρκτιάς A.E. εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου και δομικών υλικών. Αναλαμβάνει επίσης την εκμετάλλευση λατομείων και την εκτέλεση τεχνικών και οικοδομικών εργασιών, ενώ μεταξύ άλλων παράγει και εμπορεύεται είδη ασφαλτοποιίας και ασβεστοποιίας. Στις δραστηριότητες της Αρκτιάς A.E. περιλαμβάνονται ακόμα η μεταφορά εμπορευμάτων, η διαχείριση μηχανημάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η παραγωγή και εκμετάλλευση μεταλλικών κατασκευών, καθώς και η επιθεώρηση και συντήρηση οχημάτων

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 8550101000
Α.Φ.Μ.: 998105181
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 
Οικονομικά στοιχεία
 
 
email: main@titan.gr  Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies