Οικονομικές Καταστάσεις

Λατομεία Βαχού Α.Ε.

Η Λατομεία Βαχού, με έδρα την Αθήνα, στην εκμετάλλευση λατομείων, η παραγωγή και εμπορία αδρανών και άλλων δομικών υλικών και η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται επίσης η εμπορία και μεταφορά τσιμέντου, καθώς και αδρανών ή άλλων δομικών υλικών.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 122189599000
Α.Φ.Μ.: 099283696
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 
Οικονομικά στοιχεία
 1. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2023 & Στοιχεία και Πληροφορίες
 2. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022
 3. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021
 4. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020
 5. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019
 6. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018
 7. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017
 8. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2016
 9. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015
 10. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014
 11. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013
 12. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012
 

email: main@titan.gr  Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies