Οικονομικές Καταστάσεις

Λατομεία Βαχού Α.Ε.

Η Λατομεία Βαχού, με έδρα την Αθήνα, στην εκμετάλλευση λατομείων, η παραγωγή και εμπορία αδρανών και άλλων δομικών υλικών και η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται επίσης η εμπορία και μεταφορά τσιμέντου, καθώς και αδρανών ή άλλων δομικών υλικών.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 122189599000
Α.Φ.Μ.: 099283696
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 
Οικονομικά στοιχεία
 

email: main@titan.gr  Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies