Οικονομικές Καταστάσεις

Σίγμα Μπετόν Α.Ε.

Η Σίγμα Μπετόν A.E. με  έδρα τη Λιβαδειά Βοιωτίας, δραστηριοποιείται στην ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων, στην ανέγερση οικοδομών προς μεταπώληση και στην εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. Αναλαμβάνει επίσης την παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αδρανών υλικών, ενώ στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η λειτουργία και εκμετάλλευση λατομείου, καθώς και η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 13385517000
Α.Φ.Μ.: 094338594
Δ.Ο.Υ.: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
 
Οικονομικά στοιχεία
 1. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2023
 2. Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2023
 3. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022
 4. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021
 5. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020
 6. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019
 7. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018
 8. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017
 9. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2016
 10. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015
 11. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014
 12. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013
 13. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012

 

email: main@titan.gr Λιβαδειά Βοιωτίας, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies