Οικονομικές Καταστάσεις

Σίγμα Μπετόν Α.Ε.

Η Σίγμα Μπετόν A.E. με  έδρα τη Λιβαδειά Βοιωτίας, δραστηριοποιείται στην ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων, στην ανέγερση οικοδομών προς μεταπώληση και στην εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. Αναλαμβάνει επίσης την παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αδρανών υλικών, ενώ στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η λειτουργία και εκμετάλλευση λατομείου, καθώς και η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 13385517000
Α.Φ.Μ.: 094338594
Δ.Ο.Υ.: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
 
Οικονομικά στοιχεία

 

email: main@titan.gr Λιβαδειά Βοιωτίας, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies