Οικονομικές Καταστάσεις

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1902 με την ταυτόχρονη έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της στην Ελευσίνα. Ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1912 έως τον Αύγουστο 2019.

Έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών που υπεβλήθη προς τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ το 2019, η Titan Cement International SA. κατέστη η νέα μητρική εταιρία του Ομίλου και εισήχθη στα Χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Euronext Παρισίων και Αθηνών.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ για τα τρία τελευταία έτη δημοσιεύονται εδώ. Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ βρίσκονται αναρτημένα εδώ: https://ir.titan-cement.com/el/investor-information/financial-results.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 224301000
Α.Φ.Μ.: 094014004
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 
Οικονομικά στοιχεία

email: main@titan.gr  Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591205

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies