Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΙΤΑΝ Διεθνής Α.Ε.

Η ΤΙΤΑΝ Διεθνής Α.Ε. δραστηριοποιείσαι στην εξαγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία τσιμέντου και άλλων παρεμφερών προϊόντων στο εξωτερικό. Η ΤΙΤΑΝ Διεθνής A.E. αναλαμβάνει επίσης την κατασκευή και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ενσάκκισης και αποθήκευσης των ανωτέρω υλικών κατά τη μεταφορά τους.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 1604901000
Α.Φ.Μ.: 094395889
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

 
Οικονομικά στοιχεία

 

email: main@titan.gr Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies