Οικονομικές Καταστάσεις

Λατομική Δωδεκανήσου Α.Ε.

Λατομική Δωδεκανήσου A.E., σκοπό έχει την παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών, λατομικών προϊόντων, ορυκτών, μαρμάρων, μεταλλευμάτων και οικοδομικών υλικών. Δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και ετοίμου ασφαλτομίγματος, καθώς και στην εκτέλεση τεχνικών έργων.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 71460820000
Α.Φ.Μ.: 082550100
Δ.Ο.Υ.: ΛΕΡΟΥ
 
Οικονομικά στοιχεία
 

email: main@titan.gr Ξηρόκαμπος Λέρου, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies