Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΙΤΑΝ Τσιμέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε.

Η ΤΙΤΑΝ Τσιμέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου και άλλων παρεμφερών υλικών, καθώς και η εξαγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία τους στο εξωτερικό. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται ακόμα η ίδρυση, εκμετάλλευση και εκμίσθωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγκαταστάσεων για τις παραπάνω εργασίες, καθώς και η ναύλωση και εκμετάλλευση πλοίων για τη μεταφορά τσιμέντου και άλλων παρεμφερών προϊόντων. Η ΤΙΤΑΝ Τσιμέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε. αναλαμβάνει επίσης την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται με την κατασκευή ή μίσθωση πλοίων και εξοπλισμού μεταφοράς και αποθήκευσης τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 854801000
Α.Φ.Μ.: 094320032
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

 
Οικονομικά στοιχεία

Ανακοίνωση για τη Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

 

email: main@titan.gr Χαλκίδος 22Α & Δοξαρά, 111 43 Αθήνα, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies