Οικονομικές Καταστάσεις

Λατομεία Γουρνών Α.Ε.

Η Λατομεία Γουρνών Α.Ε. με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση λατομείων και στην παραγωγή και εμπορία αδρανών, ορυκτών και άλλων οικοδομικών υλικών. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται επίσης η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και ετοίμου ασφαλτομίγματος, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών έργων.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 77086427000
Α.Φ.Μ.: 094090744
Δ.Ο.Υ.: Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 
Οικονομικά στοιχεία
 1. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022
 2. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021
 3. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020
 4. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019
 5. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018
 6. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017
 7. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2016
 8. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015
 9. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014
 10. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013
 11. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012

email: main@titan.gr Δυο Γρεμοί - Άνω Πόλη, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810 761240 – 2810 761511

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies