Οικονομικές Καταστάσεις

Λατομεία Γουρνών Α.Ε.

Η Λατομεία Γουρνών Α.Ε. με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση λατομείων και στην παραγωγή και εμπορία αδρανών, ορυκτών και άλλων οικοδομικών υλικών. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται επίσης η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και ετοίμου ασφαλτομίγματος, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών έργων.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 77086427000
Α.Φ.Μ.: 094090744
Δ.Ο.Υ.: Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 
Οικονομικά στοιχεία

email: main@titan.gr Δυο Γρεμοί - Άνω Πόλη, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810 761240 – 2810 761511

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies