Βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών

Πυροπροστασία στη Λέσβο με δωρεά σιλοφόρων!

Η πρακτική της δωρεάς παλιών σιλοφόρων, από εμάς προς τους Δήμους,  προκειμένου να χρησιμεύσουν ως δεξαμενές για την αποθήκευση νερού πυρόσβεσης δεν είναι καινούργια. 

Μία γρήγορη ματιά στα αρχεία μας αποκαλύπτει ότι, έως το 2010 είχαμε δωρίσει 50 τέτοια σιλοφόρα, τα οποία αποδεικνύονται πολύτιμα σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Η πιο πρόσφατη τέτοια δράση είναι η δωρεά δύο τέτοιων σιλοφόρων-δεξαμενών νερού στον Δήμο Λέσβου, το 2017. 

Η πρώτη εγκαταστάθηκε ήδη στην εθνική οδό Αγιάσου -Αμπελικού –Πλωμαρίου και παραδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος - Ποιότητας Ζωής & Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Καρασσάβα, στη δραστήρια Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης «Η Άμπελο», του Αμπελικού, αφού υπέστη τις απαραίτητες τροποποιήσεις. 

Η δεξαμενή, που θα συμβάλει σημαντικά στις ανάγκες πυροπροστασίας της περιοχής, αντικαθιστά την παλαιά και φθαρμένη πλέον, η οποία υπήρξε επίσης δωρεά μας. 

Στο δεύτερο σιλοφόρο έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις και στις επόμενες ημέρες θα γίνει και η τοποθέτησή του.

Επιστροφή

Δράσεις και Πρωτοβουλίες για τις Τοπικές Κοινωνίες

Αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας. Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμβολή μας προς τις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies