Βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών

Φροντίδα για τους μικρούς γείτονές μας!

Ένα ακόμη πολύ δημοφιλές, κοινωνικά ευαίσθητο πρόγραμμα, είναι αυτό των Γειτονικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται δράσεις προσφοράς σε σχολεία και άλλους φορείς που “γειτονεύουν” με τα εργοστάσια του Ομίλου.

Τον Μάρτιο του 2015, πραγματοποιήθηκε στα δύο Δημοτικά Σχολεία Δερβενοχωρίων πρόγραμμα καλλιέργειας Κοινωνικών Δεξιοτήτων, μέσα από ομαδική εργασία για τα παιδιά της Β΄ και Γ΄ Δημοτικού.

Τα παιδιά παροτρύνθηκαν να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, να αναλύσουν συμπεριφορές και αξίες και να υποστηρίξουν το ένα το άλλο.

Στόχος της διαδικασίας ήταν να ενδυναμώσει την προσωπικότητα και την αυτοεκτίμηση των παιδιών, να τα ευαισθητοποιήσει και να τα κινητοποιήσει, ώστε να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές, βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής τους.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ζωγραφική, οι κατασκευές και οι κινητικές ασκήσεις, με συντονιστές την κοινωνική λειτουργό του εργοστασίου, Μαρουσώ Σπετσιώτη, και έναν εξωτερικό συνεργάτη, ενώ οι μικροί μαθητές δήλωσαν ενθουσιασμένοι!

Επίσης, μετά από αίτημα του Γυμνασιάρχη του Λυκείου Δερβενοχωρίων, οργανώθηκε βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Ας Μιλήσουμε για το Σχολείο που Ονειρευόμαστε».

Οι στόχοι της παρέμβασης ήταν η ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο της βίας, η διευκόλυνση της επικοινωνίας μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, η καλλιέργεια της συνοχής της ομάδας, η ενίσχυση της θετικού κλίματος μέσα στην τάξη και η αξιοποίηση της διαφορετικότητας.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2015 και συμμετείχαν 25 μαθητές, με εισηγητές δύο ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές και δύο κοινωνικούς λειτουργούς-οικογενειακούς θεραπευτές. Τα παιδιά δούλεψαν σε μικρές ομάδες και, αξιολογώντας τα ίδια το σεμινάριο, είπαν ότι το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον.

Επιστροφή

Δράσεις και Πρωτοβουλίες για τις Τοπικές Κοινωνίες

Αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας. Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμβολή μας προς τις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies