Βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη Νέα Ευκαρπία. - Τα παιδιά εκπαιδεύονται στο… μέλλον!

Η εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει όλο και πιο κοντά ένα μέλλον κατά το οποίο η συνεργασία της ανθρώπινης ευφυίας με τα μηχανήματα που αυτή επινοεί, θα ξεπεράσει κατά πολύ τη φαντασία μας.

Με αυτό το σκεπτικό και με οδηγό την πλούσια παράδοσή μας στη φιλοξενία εκδηλώσεων οι οποίες προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και ειδικά στα παιδιά, σημαντικές γνώσεις αλλά και βιωματικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, στελέχη του εργοστασίου μας της Νέας Ευκαρπίας είχαν την ιδέα να οργανώσουν ένα πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Για τον σκοπό αυτό, ήρθαν σε επαφή με τον Απόστολο Τσαγκάρη, Καθηγητή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) και με τον GabrielMansour, Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και τους ζήτησαν να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα και να το υλοποιήσουν για λογαριασμό μας, στη μονάδα Νέας Ευκαρπίας.

Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου επικοινώνησαν με τις διευθύνσεις των σχολείων όλων των γειτονικών κοινοτήτων, καθώς και με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, για να τους ανακοινώσουν την ενέργεια και να προτείνουν τη συμμετοχή των μαθητών, χωρίς φυσικά κανένα κόστος, καθώς όλες τις δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος ανέλαβε το εργοστάσιό μας, το οποίο παρέχει και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε μαθητές Δημοτικού (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης) και Γυμνασίου και πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα διαλέξεων του εργοστασίου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 9 Οκτωβρίου 2016 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017, ενώ οι μαθητές που το παρακολούθησαν χωρίστηκαν σε 8 ομάδες των 25 ατόμων καθεμία, από τα σχολεία των περιοχών Ευκαρπίας, Δρυμού και Λαγυνών.

Τα σεμινάρια περιλάμβαναν όλα τα στάδια υλοποίησης, ξεκινώντας από την ανάλυση των απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και προγραμματισμό και τέλος, τον έλεγχο καλής λειτουργίας μίας ολοκληρωμένης κατασκευής.

Εμείς, αναλάβαμε τη συνολική δαπάνη πραγματοποίησης των σεμιναρίων και παρείχαμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Επιστροφή

Δράσεις και Πρωτοβουλίες για τις Τοπικές Κοινωνίες

Αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας. Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμβολή μας προς τις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies