Βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών

Δότες μυελού των οστών: το δικό μας δώρο ζωής, σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ!

Στη χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες ασθενείς (μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά), που νοσούν από  αιματολογικές παθήσεις, για τους οποίους μοναδική θεραπεία είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών από συγγενή ή εθελοντή δότη.

Μεγάλος αριθμός ασθενών δεν διαθέτει ιστοσυμβατό δότη στο περιβάλλον του και, έτσι, μόνη ελπίδα είναι να βρεθεί εθελοντής δωρητής από την Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Τα τελευταία χρόνια η οικογένεια των εργαζόμενών μας, συμβάλλει έμπρακτα σε κοινωνικές δράσεις που αφορούν στη δωρεά μυελού των οστών. Μία απλή αλλά ιερή πράξη που χαρίζει, κυριολεκτικά, τη ζωή σε συνανθρώπους μας.

Η εκστρατεία μας ξεκίνησε το 2010 και γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ). Ένα κέντρο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει ως βασικό του στόχο την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, με την προσέλκυση νέων.

Εμείς, καλύπτουμε το κόστος της εξέτασης του δείγματος κάθε εθελοντή, λειτουργούμε ως πρεσβευτές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζόμενων και των οικογενειών τους, των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε, καθώς και των φοιτητών των ομάδων BEST (οργάνωση φοιτητών τεχνολογικών σπουδών) των Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Ήδη υπάρχουν 608 εθελοντές δότες:

  • 241  εργαζόμενοι και μέλη οικογενειών εργαζόμενων στον Τιτάνα και στην «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ», καθώς και εργαζόμενοι συνεργατών μας.
  • 307 φοιτητές από τις ομάδες BEST.
  • 60 μέλη τοπικών κοινωνιών.  

Μεταξύ των εργαζόμενών μας, έχουν ταυτοποιηθεί 4 δότες, που έκαναν το δώρο της ζωής σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι είχαν στερηθεί την ελπίδα.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ότι το φθινόπωρο του 2017, το ΚΕΔΜΟΠ απένειμε στους εργαζόμενούς μας τιμητικό δίπλωμα, με το οποίο αναγνωρίζει τη συμβολή τους στο έργο ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών του Κέντρου

Επιστροφή

Δράσεις και Πρωτοβουλίες για τις Τοπικές Κοινωνίες

Αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας. Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμβολή μας προς τις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies