Βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών

Εργαστήρια Γυναικών!

Από τις δράσεις και πρωτοβουλίες μας, δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να απουσιάζουν και οι ενέργειες που αφορούν στις γυναίκες.

Δύο φορές το χρόνο, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οι εργαζόμενές μας, οι σύζυγοι των εργαζόμενων ανδρών και με τη συμμετοχή συλλόγων από την τοπική κοινωνία, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν όμορφα χειροτεχνήματα και να τα διαθέσουν σε εορταστικές αγορές.

Οι αγορές αυτές στοχεύουν στην ανακούφιση συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, καθώς τα διαθέσιμα είδη και αντικείμενα πωλούνται με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για αυτούς.

Σε κάθε τέτοιο Εργαστήριο Γυναικών που πραγματοποιείται, εμείς καλύπτουμε οικονομικά το πρόγραμμα, προσφέροντας τα υλικά για τις κατασκευές και χρηματοδοτώντας την εκπαίδευση των εθελοντριών από ειδικούς.

Επιστροφή

Δράσεις και Πρωτοβουλίες για τις Τοπικές Κοινωνίες

Αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας. Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμβολή μας προς τις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies