Βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών

“Θριάσιο” Νοσοκομείο!
Ένα μεγάλο έργο, μία μεγάλη συνεισφορά!

Με τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του, το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» οργάνωσε εκδήλωση, στις 25 Οκτωβρίου 2006, για να τιμήσει τους μεγάλους δωρητές του και όλους όσοι ,όπως τόνισε η τότε Διοικητής του Μαρία Καρρά, «με οποιονδήποτε τρόπο συνεισφέρανε στην ιδέα, στο όραμα, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση, για την ύπαρξη και λειτουργία του Νοσοκομείου».

Μεταξύ των τιμηθέντων ήμασταν και εμείς, αφού συμβάλαμε πολύπλευρα στη δημιουργία του «Θριασίου». Πώς:

  • Προσφέροντας το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου (27 από τα 50 στρέμματα).

  • Δωρίζοντας 1.700 τόνους τσιμέντου για την κατασκευή του Νοσοκομείου.

  • Στηρίζοντας οικονομικά το έργο, σε διάφορες φάσεις του.

 

Επιστροφή

Δράσεις και Πρωτοβουλίες για τις Τοπικές Κοινωνίες

Αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας. Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμβολή μας προς τις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies