Βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών

Εθελοντική Αιμοδοσία.
Ένας θεσμός που σώζει ζωές!

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μία μακρόχρονη παράδοση για τους ανθρώπους μας.

Από τη δεκαετία του 1960 συμμετέχουμε ενεργά ως συμπαραστάτες-χορηγοί σε εκστρατείες προώθησης της σημαντικής αυτής κοινωνικής πρωτοβουλίας στα εργοστάσια και στα γραφεία μας.

Η διαχρονική αυτή πρωτοβουλία έχει ως έχει ως στόχο της όχι, μόνο, να ενθαρρύνει και να στηρίξει την αιμοδοσία, αλλά, επίσης, να προωθήσει την ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού μέσα στην ευρύτερη οικογένειά μας, που περιλαμβάνει και τις τοπικές κοινωνίες.

Η Τράπεζα Αίματος του Τιτάνα ιδρύθηκε το 1974, με πρωτοβουλία των εργαζόμενων και με στόχο την ενίσχυση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας, που σώζει ζωές.

Η προσπάθεια αυτή των εργαζόμενων, είχε την ένθερμη υποστήριξή μας, με την οργάνωση και τον συντονισμό των εθελοντικών αιμοδοσιών, την ορθή διαχείριση της Τράπεζας Αίματος, την ενημέρωση των ήδη εθελοντών και την προσέλκυση νέων.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο στα εργοστάσια και στα κεντρικά γραφεία μας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι συνολικά έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 40.000 φιάλες αίματος.

Η προθυμία για αιμοδοσία από τους εθελοντές (εργαζόμενους στον Τιτάνα και την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, συνταξιούχους, συγγενείς και φίλους, εξωτερικούς συνεργάτες, οδηγούς σιλοφόρων, κατοίκους γειτονικών περιοχών κλπ., είναι κάθε χρόνο και πιο μεγάλη, πιο συγκινητική.

Επιστροφή

Δράσεις και Πρωτοβουλίες για τις Τοπικές Κοινωνίες

Αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας. Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμβολή μας προς τις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies